Üldised küsimused ja vastused Koduvalve

Mida teha, kui kodus on koerad ja kassid?
Pakume koos liikumisanduritega lisavarustusena nn. koduloomade kaitsekilesid. Kile saate paigaldada liikumisanduri sisse, mille tulemusel ei teki häiret ligikaudu 80cm kõrguselt põrandast. Näiteks kui valvesse pandud majas kass hüppab pidevalt aknalauale või liigub mööda treppi teisele korrusele, siis see spetsiaalne kile ei pruugi täita soovitud funktsiooni. Lisaks võimaldavad meie valveseadmed panna eraldi valvesse nii esimese kui teise korruse. Soovitatav on lasta meie tehnikutel seadmed paigaldada, sest siis ennetate kohe valehäireid.

Kuidas edastatakse häire Kliendile?
Valvesüsteemi peamine eesmärk on edastada selle omanikule võimalikult kiiresti ja informatiivset infot kodus juhtunust. Valvesüsteemi valikul jälgige, et te ei paigaldaks endale LOKAALSET signalisatsiooni, millest Teile tulevikus mingit kasu ei pruugi olla. Valvesüsteemid edastavad häiret üldiselt kolmel erineval moel.

Esiteks umbes 10 aastat vana variant on kasutada selleks lauatelefoni. Lauatelefon helistab kliendile ja mängib telefonis häire hääl. Tegu on aegunud ja ebaturvalise viisiga häiret edastada, kuna lauatelefoni juhet on väga lihtne katki lõigata ning häire jääb edastamata.

Teiseks on umbes sama vana viis edastada häiret üle raadiovõrgu, kasutades selleks spetsiaalset saatjat. See variant on turvalisem, kuid miinuseks on see, et klient ei saa mingit infot kodus toimuvast, informeeritakse ainult valvekeskust. Juhul kui Te tulevikus turvaauto teenust ei vaja siis Teie valvesüsteem on sisuliselt kasutu.

Kolmandaks viisiks on edastada häiret üle mobiilivõrgu. See variant on kõige informatiivsem ja turvalisem kliendile kuna SMS ütleb täpselt, kust andurist häire tuli ning peale SMS süsteem ka helistab kliendile. Süsteemi saab lisada kuni 8 mobiili numbrit ja võimalik on moodustada väike naabrivalve võrgustik.

Kas seadmete rent või väljaost?
Soovitame pigem seadmeid rentida. Seda just seepärast, et sellisel juhul on Teil alati tagatud kaasaegsed ja töökorras seadmed. GSMvalve on seadmete omanik, Teie kasutate vaid pakutavat teenust.

    Küsi koduvalve hinnapakkumist või lisainfot.

    Üldtelefon 687 0722 (24h)